** زمینه فعالیت : مطالب علمی و آموزشی رشته حسابداری **


گروه  آموزشی حسابداری استان زنجان

کتاب ارتباط موثر _ حسابداری| تعداد بازدید: 197